Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 184/08 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 r.

Data podpisania: 2008/04/29

Data wejścia w życie: 2008/04/29


ZARZĄDZENIE NR 184/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 kwietnia 2008 r.w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 r.


    Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 ) oraz § 22 uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

    § 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

    § 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów, wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                                                                                               Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/05/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2008/05/05 15:26:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2008/05/05 15:26:04 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/05/05 15:20:30 nowa pozycja