Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 578/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Data podpisania: 2008/12/19

Data wejścia w życie: 2008/12/19

ZARZĄDZENIE NR 578/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora


Na podstawie art. 5c pkt. 2 i art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 578/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 grudnia 2008 r.
Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie


1. Alina Serdyńska Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Jolanta Białowąs członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Andronika Maciejewska Wyryszuk członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Małgorzata Domżalska członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Alina Sukiennicka członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Władysław Sanocki członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Anna Pawlicka członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Jolanta Opoń członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Ewa Piekarska członek- przedstawiciel rodziców
10. Edward Trzebiatowski członek- przedstawiciel rodziców
11. Maria Świerczek członek- przedstawiciel związków zawodowych
12. Marcin Hawrylak członek- przedstawiciel związków zawodowych


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/12/24, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2008/12/24 09:57:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2008/12/24 09:57:48 nowa pozycja