Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 435/08 w sprawie ustalenia skłsdu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu ...

Data podpisania: 2008/10/08

Data wejścia w życie: 2008/10/08


Zarządzenie   Nr435/08

Prezydenta  Miasta  Szczecin

z dnia 8 października 2008 r.

 

 

w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką

 

 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 289/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz trybu jej pracy

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu w dniu 27.11.2008 r. o godz. 16.00 w siedzibie jednostki przeprowadzającej szkolenia – Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie przy
pl. Kilińskiego 3, w składzie:

1) przewodniczący – Piotr Gonerko – przedstawiciel Urzędu Miasta

2) członek – Jolanta Bobrowska – przedstawiciel Urzędu Miasta

3) członek – Marzena Kałużyńska - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej
     Policji

4) członek – Andrzej Frydrykiewicz -  przedstawiciel Euro Taxi

5) członek – Waldemar Wójcicki - przedstawiciel Auto Taxi

 

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: BOI, wytworzono: 2008/10/08, odpowiedzialny/a: ANNA JAŚKOWIAK, wprowadził/a: Ewa Konecka, dnia: 2008/11/12 11:57:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Konecka 2008/11/12 11:57:02 nowa pozycja