Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 199/08 w sprawie powołania członków Kapituły tytułu honorowego „Ambasador Szczecina”

Data podpisania: 2008/05/13

Data wejścia w życie: 2008/05/13


 

Na podstawie § 4 Regulaminu nadawania honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 187/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2008 r. w sprawie honorowego tytułu „Ambasador Szczecina” zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się członków Kapituły honorowego tytułu „Ambasador Szczecina”
 
1)         Tomasz Jarmoliński – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin Przewodniczący Kapituły 

2)         Marian Jurczyk - Prezydent Miasta Szczecin w latach 1998 – 2000 i 2002 –2006

3)         Edmund Runowicz – Prezydent Miasta Szczecin w latach 2001 – 2002
 
4)         Marek Koćmiel - Prezydent Miasta Szczecin w latach 2000 – 2001
 
5)         Bartłomiej Sochański - Prezydent Miasta Szczecin w latach 1994 – 1998
 
6)         Władysław Lisewski - Prezydent Miasta Szczecin w latach 1991 – 1994
 
7)         Jan Czesław Bielecki - Prezydent Miasta Szczecin w latach 1990 – 1991
 
8)         Ryszard Rotkiewicz - Prezydent Miasta Szczecin w latach 1984 – 1990
 
9)         Jan Stopyra - Prezydent Miasta Szczecin w latach 1972 – 1984
 
10)       Artur Daniel Liskowacki - Redaktor Naczelny Prezes Zarządu Kuriera Szczecińskiego Sp. z o.o.
 
11)       Wojciech Jachim – Redaktor Naczelny Gazety Wyborczej O/Szczecin
 
12)       Krzysztof Nałęcz – Redaktor Naczelny Głosu Szczecińskiego
 
13)       Krzysztof Soska – Redaktor Naczelny Prezes Zarządu Polskiego Radia Szczecin SA
 
14)       Piotr Lichota – Dyrektor Redaktor Naczelny Telewizji Polskiej SA O/Szczecin
 
15)       prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki - Przewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Województwa Zachodniopomorskiego
 
16)       Lech Karwowski - Przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury
 
17)       Sławomir Szafrański – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin
18)       Piotr Wachowicz – p.o. Dyrektora Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta Szczecin
 
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 350/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie powołania członków Kapituły tytułu „Ambasador Szczecina”.
 
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
 

udostępnił: Wydział Kultury, wytworzono: 2008/05/13, odpowiedzialny/a: Sławomir Szafrański, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2008/05/13 14:03:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2008/05/13 14:03:59 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2008/05/13 14:03:21 modyfikacja wartości
Małgorzata Andryszewska 2008/05/13 13:48:01 nowa pozycja