Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 402/08 w sprawie układu wykonanwczego do uchwały Rady Miasta Nr XXV/668/08 z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok

Data podpisania: 2008/09/17

Data wejścia w życie: 2008/09/17


ZARZĄDZENIE NR 402/08

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 września 2008 r.w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XXV/668/08
z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 rok.

Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217,1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984) zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XXV/668/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2008 r., zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 3 do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2 i 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

                                                                                                                                                 Prezydent Miasta

                                                                                                                                                    Piotr Krzystek

 

 

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/09/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Monika Tomaszewska, dnia: 2008/09/26 10:04:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomaszewska 2008/09/26 10:04:45 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/09/26 09:47:16 nowa pozycja