Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 563/08 zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2008-2012

Data podpisania: 2008/12/16

Data wejścia w życie: 2008/12/16


 
Zarządzenie Nr 563/08
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 16 grudnia 2008 r.
 
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2008 – 2012
 
Na podstawie art. 23 ust. 4 oraz w związku z art. 2 ust. 1 pkt 36 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415; Nr 70, poz. 416; nr 171, poz. 1056), zarządzam, co następuje:
 
 
 
§ 1. W §1 Zarządzenia Nr 477/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania składu Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencję w latach 2008 – 2012 wprowadza się pkt 16 w następującym brzmieniu:
„16) Krzysztof Piątek – Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości
w Szczecinie”.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

udostępnił: Wydział Rozwoju Miasta, wytworzono: 2009/01/06, odpowiedzialny/a: Tomasz Banach, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2009/01/06 15:13:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2009/01/06 15:13:07 nowa pozycja