Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 248/08 w sprawie powolania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Data podpisania: 2008/06/12

Data wejścia w życie: 2008/06/12
ZARZĄDZENIE NR 248/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 czerwca 2008 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora


Na podstawie art. 5 c pkt. 2 i art. 36 a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416) zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora:
1) Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 248/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 czerwca 2008 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Gimnazjum Nr 34 w Szczecinie


1. Leonarda Rożek Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Anna Kaczkiełło członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Ewelina Kołodziej członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Marlena Kościńska członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Urszula Kaniuk członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Władysław Sanocki członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Agnieszka Skrzypczak członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Bogdan Darmofał członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Beata Adamiszyn członek- przedstawiciel rodziców
10. Katarzyna Giec członek- przedstawiciel rodziców
11. Maria Świerczek członek- przedstawiciel związków zawodowych
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 248/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 czerwca 2008 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola Publicznego Nr 5 w Szczecinie


1. Bożena Tworek Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Leonarda Rożek członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Ewa Respondek członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Władysław Sanocki członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Marlena Kościńska członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Urszula Kaniuk członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Agata Sierakowska członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Janina Skowronek członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Małgorzata Juszkiewicz członek- przedstawiciel rodziców
10. Beata Bojanowska członek- przedstawiciel rodziców
11. Ewa Jaklewicz-Walewicz członek- przedstawiciel związków zawodowych
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 248/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 czerwca 2008 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Szczecinie


1. Alina Serdyńska Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Anna Kaczkiełło członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Teresa Kosmaczewska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Elżbieta Kintop członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Władysław Sanocki członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Urszula Kaniuk członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Cezary Pawłowski członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Urszula Przybylak członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Renata Jarczewska członek- przedstawiciel rodziców
10. Beata Śliżewska członek- przedstawiciel rodziców
11. Włodzimierz Pluciński członek- przedstawiciel związków zawodowych
12. Beata Muskalska członek- przedstawiciel związków zawodowych
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 248/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 czerwca 2008 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Szczecinie


1. Alina Serdyńska Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Ewelina Kołodziej członek- przedstawiciel organu prowadzącego
3. Wioletta Zmorzyńska członek- przedstawiciel organu prowadzącego
4. Elżbieta Kintop członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Urszula Kaniuk członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Władysław Sanocki członek- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Mariola Drozdowska członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Joanna Celencewicz-Dąbkowska członek- przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Leonarda Dobrowolska członek- przedstawiciel rodziców
10. Anna Marszał członek- przedstawiciel rodziców
11. Włodzimierz Pluciński członek- przedstawiciel związków zawodowych
12. Beata Muskalska członek- przedstawiciel związków zawodowych


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/06/19, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2008/06/19 09:14:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2008/06/19 09:14:48 nowa pozycja