Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 166/08 powołanie Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2008/10/22

Data wejścia w życie: 2008/10/22


ZARZĄDZENIE NR. 166/08

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 18 kwietnia 2008r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 

            Na podstawie § 7 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.      Powołuję Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, w składzie :

 

Przewodniczący :

1) Robert Szych – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki

Członkowie :

2)  Magdalena Pietrzykowska – Inspektor Biuro ds. Zamówień Publicznych

3)  Jacek Ciochoń – Główny Specjalista Wydział Sportu i Turystyki

Sekretarz :

4) Sylwia Kocot – Inspektor Wydział Sportu i Turystyki

 

§ 2.      Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1, jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na :

-         „ Modernizację boiska sportowego  OKS Iskierka”,

-         „ Modernizację boiska sportowego OKS Vielgovia –Szczecin”.

 

§ 3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: WSiT, wytworzono: 2008/10/22, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Sylwia Kocot, dnia: 2008/10/22 11:50:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Kocot 2008/10/22 11:50:58 modyfikacja wartości
Sylwia Kocot 2008/10/22 10:05:59 nowa pozycja