Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 36/08 zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

Data podpisania: 2008/01/22

Data wejścia w życie: 2008/01/22


ZARZĄDZENIE NR 36/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 stycznia 2008 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie wynagrodzenia za ustanowienie służebności.

        Na podstawie art. 25 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.); art. 4 ust. 1 pkt 2 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie; nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata z późniejszymi zmianami oraz na podstawie art. 45, 285, 289 Kodeksu Cywilnego, Zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 142/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności po § 1 dodaje się § 11 w brzmieniu:
„§ 11. W przypadku konieczności wypłacenia odszkodowania z tytułu przejścia własności nieruchomości w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia wynagrodzenia za służebność gruntową przechodu i przejazdu, przez Prezydenta Miasta lub jego Zastępców”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 142/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności pozostają be zmian.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/01/28, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Jolanta Majczuk, dnia: 2008/01/28 13:16:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jolanta Majczuk 2008/01/28 13:16:06 modyfikacja wartości
Jolanta Majczuk 2008/01/28 13:08:45 nowa pozycja