Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 463/08 W sprawie ustalenia terminu złożenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom na zakup podręczników w roku szkolnym 2008/2009

Data podpisania: 2008/10/24

Data wejścia w życie: 2008/10/24


ZARZĄDZENIE NR 463/08

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 24 października 2008 r.

 

 

 

w sprawie ustalenia terminu złożenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom na zakup podręczników w roku szkolnym 2008/2009.

 

 

 

            Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom  na zakup podręczników (Dz. U. z 2008 r. Nr 147, poz. 931) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1. Ustala się ostateczny termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom na zakup podręczników do dnia 5 listopada 2008 r.

 

§ 2.  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin właściwemu ds. oświaty, aktów stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich, współpracy z radami osiedli.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 402/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 lipca 2007 r.  w sprawie ustalenia terminu złożenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju w roku szkolnym 2007/2008.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Oswiaty, wytworzono: 2008/10/27, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Sylwia Liwska, dnia: 2008/10/27 13:07:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Liwska 2008/10/27 13:07:56 modyfikacja wartości
Sylwia Liwska 2008/10/27 13:07:01 nowa pozycja