Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 132/08 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni (kod Z 1) i Programu rozwoju terenów zieleni ( kod Z 2) – programy realizacyjne

Data podpisania: 2008/03/27

Data wejścia w życie: 2008/03/27


                                                         ZARZĄDZENIE NR 132/08 
                                                          Prezydenta Miasta Szczecin
                                                             z dnia 27 marca 2008 r.


w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji Programu konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni (kod Z 1) i Programu rozwoju terenów zieleni ( kod Z 2) – programy realizacyjne do Polityki utrzymania terenów zieleni (kod Z)

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. (Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.), w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :

§ 1.1. Powołuję Zespół do spraw realizacji Programu konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni (kod Z 1) i Programu rozwoju terenów zieleni (kod Z 2) – programy realizacyjne do Polityki utrzymania terenów zieleni (kod Z), w składzie:

1. Przewodniczący Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
2. Zastępca przewodniczącego
Barbara Stępień – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska WGKiOŚ
Członkowie:
3. Leszek Duklanowski – Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia Rady Miasta Szczecin
4. Halina Kozar-Makocka – Główny Specjalista Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych
5. Marcin Kubus – Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni Akademii Rolniczej w Szczecinie
6. Agnieszka Kucharczyk – Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
7. Małgorzata Drzewiecka – Zakład Usług Komunalnych
8. Aleksandra Białonowicz – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
9. Małgorzata Jakóbik – Inspektor Zespołu Miejskiego Konserwatora Zabytków - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej
10. Ewa Stanecka – Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
11. Dorota Janicka – Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki - Wojewódzki Konserwator Przyrody
Sekretarz:
12. Katarzyna Tyszkiewicz-Motyl – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

2. Terminy posiedzeń Zespołu wyznacza Przewodniczący Zespołu

§ 2. Przedmiotem działań Zespołu jest realizacja Programu konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni (kod Z 1) i Programu rozwoju terenów zieleni (kod Z 2) – programy realizacyjne do Polityki utrzymania terenów zieleni zatwierdzonej Uchwałą Nr XXVI/525/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 20 września 2004 roku.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/05/13, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2008/05/13 08:32:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2008/05/13 08:32:34 nowa pozycja