Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 229/08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

Data podpisania: 2008/05/29

Data wejścia w życie: 2008/05/29


ZARZĄDZENIE NR 229/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2008 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora

        Na podstawie art. 5 c pkt. 2 i art. 36 a ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292) zarządzam, co następuje:


    § 1. Powołuję Komisję do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora:
1) Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie, w składzie określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 229/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2008 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Łączności w Szczecinie

1. Bożena Tworek Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Jolanta Białowąs członek –  przedstawiciel organu prowadzącego
3. Aneta Serdyńska członek –  przedstawiciel organu prowadzącego
4. Marlena Kościńska członek –  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Iwona Rydzkowska członek –  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Agata Markowicz-Szarejko członek –  przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Anna Kwarcińska-Klata członek –  przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Izabela Szczęsna-Hajdas członek –  przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Agnieszka Borkowska członek – przedstawiciel rodziców
10. Grażyna Harmoza członek –  przedstawiciel rodziców
11. Anna Lewicka członek –  przedstawiciel związków zawodowych
12. Maria Świerczek członek – przedstawiciel związków zawodowych

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 229/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2008 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 13 w Szczecinie

1. Alina Serdyńska Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Wioletta Zmorzyńska członek – przedstawiciel organu prowadzącego
3. Grażyna Stempińska członek – przedstawiciel organu prowadzącego
4. Marlena Kościńska członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Iwona Rydzkowska członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Agata Markowicz-Szarejko członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Iwona Szukało członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Mirosława Kozłowska członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Ireneusz Spyrka członek – przedstawiciel rodziców
10. Adriana Żytkiewicz członek – przedstawiciel rodziców
11. Beata Muskalska członek – przedstawiciel związków zawodowych
12. Maria Świerczek członek – przedstawiciel związków zawodowych

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 229/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 maja 2008 r.

Skład Komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenie Sportowego w Szczecinie

1. Alina Serdyńska Przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego
2. Jolanta Białowąs członek – przedstawiciel organu prowadzącego
3. Grażyna Stempińska członek – przedstawiciel organu prowadzącego
4. Marlena Kościńska członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
5. Iwona Rydzkowska członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
6. Agata Markowicz-Szarejko członek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny
7. Jolanta Opoń członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
8. Barbara Grygorcewicz członek – przedstawiciel rady pedagogicznej
9. Ewa Piekarska członek – przedstawiciel rodziców
10. Mieczysław Fortuna członek – przedstawiciel rodziców
11. Anna Lewicka członek – przedstawiciel związków zawodowych
12. Ewa Jaklewicz Walewicz członek – przedstawiciel związków zawodowych


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/05/30, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/05/30 14:21:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/05/30 14:21:56 modyfikacja wartości
Małgorzata Cis 2008/05/30 11:22:24 nowa pozycja