Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 496/08 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2008 r.

Data podpisania: 2008/11/14

Data wejścia w życie: 2008/11/14


ZARZĄDZENIE NR 496/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia listopada 2008 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2008 r.

    Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2005 roku Nr 169 poz.1420; z 2006 roku Nr 45 poz.319, Nr 104 poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz 791, Nr 140 poz.984) zarządzam, co następuje:§ 1. Zwiększa się się dochody i wydatki na zadania własne o kwotę                            3 876 782,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                                      97 307,89
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                  

                                                                                                                                                     Zastępca Prezydenta

                                                                                                                                                      Beniamin Chochulski

 

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/11/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2008/11/25 08:44:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2008/11/25 08:44:18 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/11/25 08:40:01 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/11/25 08:39:25 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/11/25 08:38:53 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/11/25 08:38:21 nowa pozycja