Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 392/08 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz zasad prowadzenia robót budowlanych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie

Data podpisania: 2008/09/12

Data wejścia w życie: 2008/09/12


ZARZĄDZENIE NR 392/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 września 2008 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz zasad prowadzenia robót budowlanych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie


Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295, Nr 120, poz. 1268, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600), zarządzam co następuje:

§ 1. W Regulaminie Cmentarza stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 381/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz zasad prowadzenia robót budowlanych na cmentarzach komunalnych w Szczecinie w § 13 uchyla się ust. 5.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2008/10/02, odpowiedzialny/a: Michał Przepiera, wprowadził/a: Anna Brzozowska, dnia: 2008/10/02 10:10:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Brzozowska 2008/10/02 10:10:35 nowa pozycja