Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 90/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie SP ZOZ ul. Wyzwolenia 52 , 71-506 Szczecin za lata 1998 – 2004

Data podpisania: 2008/02/21

Data wejścia w życie: 2008/02/21


ZARZĄDZENIE NR 90/08
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 21 lutego 2008 r.
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie SP ZOZ ul. Wyzwolenia 52, 71-506 Szczecin za lata 1998-2004

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540) oraz § 10 ust. 8 załącznika do Uchwały Nr XLIV/860/05 Rady Miasta Szczecin w sprawie zatwierdzenia Statutu Szpitala Miejskiego im. Św. Karola Boromeusza w Szczecinie SP ZOZ, zmieniony Uchwałą Nr LXI/1144/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2006 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe za lata 1998 - 2004

§ 2. Skumulowaną stratę finansową za lata 1998 - 2004 w wysokości 22 653 249,25 zl pokrywa się kapitałem zapasowym w kwocie 19 329 381,10 zł.
Nierozliczoną stratę za lata ubiegłe w kwocie 3 323 868,15 zł Szpital Miejski pokryje z dochodów przyszłych okresów.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/10/06, odpowiedzialny/a: Piotr Grodzki, wprowadził/a: Maciej Jasiński, dnia: 2008/10/06 14:53:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Maciej Jasiński 2008/10/06 14:53:08 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2008/10/06 14:44:05 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2008/10/06 14:43:35 modyfikacja wartości
Maciej Jasiński 2008/10/06 14:38:27 nowa pozycja