Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 413/08 powołanie Zespołu ds. ujednolicenia nazewnictwa ulic i placów Miasta Szczecin

Data podpisania: 2008/09/22

Data wejścia w życie: 2008/09/22


ZARZĄDZENIE NR 413/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 września 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. ujednolicenia nazewnictwa ulic i placów Miasta Szczecin.


Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję Zespół ds. ujednolicenia nazewnictwa ulic i placów Miasta Szczecin w składzie :

Przewodniczący :
1) Wojciech Wnuk - Geodeta Miasta,

Członkowie :
2) Lidia Matlak - Dyrektor Biura Obsługi Interesantów,
3) Krzysztof Siuda - Dyrektor Biura Rady Miasta,
4) Marcin Wajdziak - p. o. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
5) Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki,
6) Grzegorz Holka - Główny specjalista w Biurze Obsługi Interesantów.

§ 2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w § 1 należy podjęcie działań w celu ujednolicenia nazewnictwa ulic i placów Miasta Szczecin, a w szczególności :
1) ustalenie rozbieżności w nazewnictwie ulic i placów Miasta Szczecin,
2) ustalenie funkcjonowania nazw ulic i placów w bazach danych Urzędu Miasta,
3) przyjęcie priorytetów i zasad określających wybór nazw poszczególnych ulic i placów,
4) przedłożenie Sekretarzowi Miasta propozycji działań zmierzających do ujednolicenia nazewnictwa oraz określenie kosztów związanych z dostosowaniem nazewnictwa ulic i placów.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2008/09/23, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Woźniak, dnia: 2008/09/23 09:37:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Woźniak 2008/09/23 09:37:37 nowa pozycja