Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 324/08 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok

Data podpisania: 2008/07/29

Data wejścia w życie: 2008/07/29


ZARZĄDZENIE NR 324/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 29 lipca 2008 r.


w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok

    Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791,Nr 140 poz. 984 ) zarządzam, co następuje: 

§1. Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia Nr 13A/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 r., (zm.Zarządzeniem Nr 70/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 98A/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 112/08 z dnia 10 marca 2008 r., Zarządzeniem Nr 162/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 186 z dnia 29 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 220 z dnia 26 maja 2008 r.,Zarządzeniem Nr 246 z dnia 11 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 270 z dnia 27 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 273 z dnia 27 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 320/08 z dnia 25 lipca 2008 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                          Prezydent Miasta

                                                                                                                                                            Piotr Krzystek

 

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/08/05, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/12/11 09:43:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/12/11 09:43:44 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/08/05 13:01:00 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/08/05 10:55:07 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/08/05 10:52:22 nowa pozycja