Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 366/08 Zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2008/08/26

Data wejścia w życie: 2008/08/26


§ 2 otrzymuje brzmienie :

„Zadaniem Komisji, o której mowa w §1, jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :”Wykonanie robót dodatkowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Nowoszerokiej od ul. Taczaka do ul. Szerokiej – Etap I” realizowanego na podstawie umowy o roboty budowlane Nr CRU 5509/2007 z dnia 30.10.2007 r.”.


udostępnił: Biuro ds. Zamówień Publicznych, wytworzono: 2008/08/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Wojciech Krysztofik, dnia: 2008/08/28 13:37:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wojciech Krysztofik 2008/08/28 13:37:55 nowa pozycja