Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 95/08 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 r.

Data podpisania: 2008/02/28

Data wejścia w życie: 2008/02/28


ZARZĄDZENIE NR 95/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 lutego 2008 r.w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 r.

    Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984 ) oraz § 22 uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

    § 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

    § 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej.

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                         wz. Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                          Tomasz Jarmoliński


Załączniki:

udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/02/28, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2008/04/01 14:02:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2008/04/01 14:02:05 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/04/01 13:56:35 nowa pozycja