Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 478/08 w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze im. Konstantego Maciejewicza” w Szczecinie.

Data podpisania: 2008/11/03

Data wejścia w życie: 2008/11/03


ZARZĄDZENIE NR 478/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 3 listopada 2008 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego na rzecz Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze im. Konstantego Maciejewicza” w Szczecinie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218); zarządzam co następuje:


§1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie używanego sprzętu komputerowego zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, wykorzystywanego dotychczas w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta na rzecz Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze im. Konstantego Maciejewicza”
w Szczecinie.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się p.o. Dyrektora Specjalistycznej Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Pogotowie Opiekuńcze im. Konstantego Maciejewicza” w Szczecinie oraz Dyrektorowi Biura Planowania Przestrzennego Miasta.

§3. Nadzór nad realizacja zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych, kultury oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin Nr 478/08
z dnia 3 listopada 2008r.

Jednostki centralne 

L.p.
Nr inwentarzowy
Rodzaj
Miejsce
Nazwa
Wartość początkowa
Umorzenie
1.
013-491-0026
komputer
magazyn.
Celeron 2,6
2 069,12
2 069,12
2.
013-491-0027
komputer
magazyn
Celeron 2,6
2 252,12
2 252,12
3.
013-491-0101
komputer
magazyn
Celeron 2,6
2 069,12
2 069,12
4.
491-00000005/8
komputer
magazyn
Celeron 1,8
3 367,20
3 367,20
5.
491-00000006/6
komputer
magazyn
Celeron 1,8
3 367,20
3 367,20
6.
491-00000006/7
komputer
magazyn
Celeron 1,8
3 367,20
3 367,20
7.
491-00000006/8
komputer
magazyn
Celeron 1,8
3 367,20
3 367,20
8.
491-00000015
komputer
magazyn
Celeron 1,8
4 188,90
4 188,90
9.
491-00000021
komputer
magazyn
Celeron 533
2 793,80
2 793,80
10.
491-00000031
komputer
magazyn
Celeron 2,6
11 495,00
11 495,00
11.
491-00000033
komputer
magazyn
Celeron 2,6
5 957,00
5 957,00
12.
491-00000035
komputer
magazyn
Celeron 2,6
7 257,00
7 257,00
13.
491-00000036
komputer
magazyn
Celeron 2,6
5 141,00
5 141,00
14.
491-00000038
komputer
magazyn
Celeron 1,7
6 157,00
6 157,00
15.
491-00000039
komputer
magazyn
Celeron 1,7
4 895,00
4 895,00
16.
491-00000040
komputer
magazyn
Celeron 1.7
6 164,00
6 164,00
17.
491-00000042
komputer
magazyn
Celeron 1,7
6 342,00
6 342,00
razem  
80 249,86
80 249,86

 monitory CRT

L.p.
Nr inwentarzowy
Rodzaj
Miejsce
Nazwa
Wartość początkowa
Umorzenie
1.
491-00000015M
monitor
magazyn
Aoc
1 795,20
1 795,20
2.
491-00000045
monitor
magazyn
Daewoo
2 920,40
2 920,40
3.
013-491-0003
monitor
magazyn
Hyundai
1 268,80
1 268,80
4.
013-491-0004
monitor
magazyn
Hyundai
1 268,80
1 268,80
5.
013-491-0005
monitor
magazyn
Hyundai
1 268,80
1 268,80
6.
013-491-0006
monitor
magazyn
Hyundai
1 268,80
1 268,80
7.
013-491-0007
monitor
magazyn
Philips
1 060,18
1 060,18
8.
013-491-0008
monitor
magazyn
Philips
1 060,18
1 060,18
9.
013-491-0009
monitor
magazyn
Philips
1 060,18
1 060,18
10.
013-491-0010
monitor
magazyn
Philips
1 060,18
1 060,18
11.
013-491-0011
monitor
magazyn
Philips
1 060,18
1 060,18
12.
013-491-0012
monitor
magazyn
Philips
1 060,18
1 060,18
13.
013-491-0013
monitor
magazyn
Philips
1 060,18
1 060,18
14.
013-491-0015
monitor
magazyn
Philips
1 060,18
1 060,18
15.
013-491-0016
monitor
magazyn
Philips
845,63
845,63
16.
013-491-0017
monitor
magazyn
Philips
845,63
845,63
17.
013-491-0018
monitor
magazyn
Philips
845,63
845,63
18.
013-491-0019
monitor
magazyn
Philips
845,63
845,63
19.
013-491-0020
monitor
magazyn
Philips
845,63
845,63
20.
013-491-0021
monitor
magazyn
Nec
864,98
864,98
21.
013-491-0022
monitor
magazyn
Nec
864,98
864,98
22.
013-491-0023
monitor
magazyn
Nec
864,98
864,98
23.
013-491-0024
monitor
magazyn
Nec
864,98
864,98
24.
013-491-0028
monitor
magazyn
Prowiew
758,93
758,93
25.
013-491-0029
monitor
magazyn
Prowiew
758,93
758,93
26.
013-491-0030
monitor
magazyn
Prowiew
758,93
758,93
27.
013-491-0031
monitor
magazyn
Prowiew
758,93
758,93
28.
013-491-0032
monitor
magazyn
Prowiew
758,93
758,93
razem
29 754,96
29 754,96


udostępnił: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, wytworzono: 2008/12/04, odpowiedzialny/a: Adrian Guranowski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/12/05 10:22:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/12/05 10:22:09 modyfikacja wartości
Joanna Kunstman 2008/12/04 09:22:53 nowa pozycja