Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 320/08 w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szcecin na 2008 r.

Data podpisania: 2008/07/25

Data wejścia w życie: 2008/07/25


ZARZĄDZENIE NR 320/08 
Prezydenta Miasta Szczecin 
z dnia 25 lipca 2008 r.

w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok


        Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791,Nr 140 poz. 984 ) zarządzam, co następuje:


§1. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13A/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 stycznia 2008 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2008 r. , (zm.Zarządzeniem Nr 70/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 98A/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 lutego 2008 r., Zarządzeniem Nr 112/08 z dnia 10 marca 2008 r., Zarządzeniem Nr 162/08 z dnia 15 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 186 z dnia 29 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 220 z dnia 26 maja 2008 r.,Zarządzeniem Nr 246 z dnia 11 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 270 z dnia 27 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 273 z dnia 27 czerwca 2008 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      wz. Prezydenta Miasta  

      Beniamin Chochulski
Pierwszy Zastępca Prezydenta


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2008/07/25, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/07/29 12:45:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/07/29 12:45:21 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/07/29 12:37:55 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/07/29 09:00:17 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/07/29 08:56:36 modyfikacja wartości
Monika Tomaszewska 2008/07/29 08:53:32 nowa pozycja