Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 574/08 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 r.

Data podpisania: 2008/12/19

Data wejścia w życie: 2008/12/19


ZARZĄDZENIE NR 574 /08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 19 grudnia 2008 r.


w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2008 r.


    Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz.984,z 2008 r.Nr 180 poz.1112 ) oraz § 22 uchwały Nr XVI/434/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów, wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                                                                                                              

                                                                                                                                                            Prezydent Miasta

                                                                                                                                                                Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2009/01/06, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2009/01/06 13:48:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2009/01/06 13:48:07 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2009/01/06 13:43:22 nowa pozycja