Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 212/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Data podpisania: 2008/05/21

Data wejścia w życie: 2008/05/21


            Na podstawie § 7 ust. 7 pkt 3 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 330/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje:
 
§ 1.      W Zarządzeniu Nr 194/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawa upominków przeznaczonych do promowania IV Zlotu Oldtimerów, elementów wyposażenia oficerów łącznikowych i wolontariuszy oraz młodzieżowej reprezentacji Miasta Szczecinuczestniczącej w The Tall Ships’ Races 2008” - §1 pkt 1) otrzymuje brzmienie :
„1) Zofia Sadłowska, główny specjalista, Biuro ds. Morskich”
 
§ 2.      Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 194/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej nie ulegają zmianie.
 
§ 3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: Biuro ds. Morskich, wytworzono: 2008/10/08, odpowiedzialny/a: Jerzy Raducha, wprowadził/a: Anna Wernecka, dnia: 2008/10/08 13:58:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Wernecka 2008/10/08 13:58:20 nowa pozycja