Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 168/08 w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką.

Data podpisania: 2008/04/22

Data wejścia w życie: 2008/04/22


Zarządzenie Nr 168/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 kwietnia 2008r.


w sprawie ustalenia składu Komisji Egzaminacyjnej, terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką.

Na podstawie § 1 ust. 1 i 2 Zarządzenia Nr 289/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad powołania członków komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej egzaminy potwierdzające ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką oraz trybu jej pracy zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu w dniu 29 kwiecień 2008 r.
o godz. 16.oo w siedzibie jednostki przeprowadzającej szkolenia – „Translog” al. Wojska Polskiego 217 ab w Szczecinie w składzie:

1) przewodniczący - Ewa Konecka - przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin
2) członek - Iwona Greszta - przedstawiciel Urzędu Miasta Szczecin
3) członek - Marzena Kałużyńska - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
4) członek - Andrzej Frydrykiewicz - przedstawiciel Euro Taxi
5) członek - Waldemar Wójcicki - przedstawiciel AutoTaxi

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2008/04/25, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Ewa Konecka, dnia: 2008/04/25 08:12:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ewa Konecka 2008/04/25 08:12:09 nowa pozycja