Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 342/08 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. analizy zagospodarowania mienia komunalnego do realizacji zadań oświatowych

Data podpisania: 2008/08/11

Data wejścia w życie: 2008/08/11


ZARZĄDZENIE NR 342/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 11 sierpnia 2008 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. analizy zagospodarowania mienia komunalnego do realizacji zadań oświatowych

Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.) zarządzam, co następuje :


   § 1. W Zarządzeniu Nr 267/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie powołania zespołu ds. analizy zagospodarowania mienia komunalnego do realizacji zadań oświatowych w § 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu :

„11) Elżbieta Andrzejczak - Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju Miasta
i Funduszy Pomocowych”. 

  § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2008/08/11, odpowiedzialny/a: Dorota Kabała, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2008/08/12 09:33:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2008/08/12 09:33:54 nowa pozycja