Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 412/08 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”

Data podpisania: 2008/09/22

Data wejścia w życie: 2008/09/22


ZARZĄDZENIE NR 412/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 września 2008 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie”


        Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 217/07 Prezydenta Miasta z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Oganizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenia Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie Nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 grudnia 2007 r., Zarządzenie Nr 81/08 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2008 r.,) zarządzam co następuje :


   § 1.1. Powołuję Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich – Pana Pawła Sikorskiego na Pełnomocnika ds. Przygotowania Projektu pn. „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie” ubiegającego się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego.
   2.Podstawę oraz zakres działania Pełnomocnika stanowi Umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego nr 137 z listy indykatywnej nr POIS 7.2.023/08-00 zawarta w dniu 8 sierpnia 2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Centrum Unijnych Programów Transportowych.


   § 2. W przypadku nieobecności Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich – Pana Pawła Sikorskiego funkcję Pełnomocnika pełnił będzie Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych – Pan Łukasz Pundyk.


   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2008/09/30, odpowiedzialny/a: Paweł Sikorski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/12/11 13:06:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/12/11 13:06:47 modyfikacja wartości
Ewa Nadolska 2008/10/08 09:40:26 modyfikacja wartości
Ewa Nadolska 2008/10/06 13:15:54 modyfikacja wartości
Ewa Nadolska 2008/09/30 11:05:48 nowa pozycja