Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2008 r.

Zarządzenie nr 275/08 w sprawie nieodplatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin

Data podpisania: 2008/07/01

Data wejścia w życie: 2008/07/01


 

ZARZĄDZENIE NR 275/08
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia1 lipca 2008r

w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miasta Szczecin na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin.

 Na podstawie art.30ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173. poz. 1218) ,
zarządzam co następuje:§ 1. Przekazać nieodpłatnie na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji ul. Niedziałkowskiego 6 w Szczecinie, składnik majątkowy jakim jest Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Jana z Kolna na terenie działki nr 10/06 z obrębu 84 Szczecin – Śródmieście.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Sportu i Turystyki.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2008/07/02, odpowiedzialny/a: Anna Kajrys, wprowadził/a: Ania Kajrys, dnia: 2008/07/02 12:33:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ania Kajrys 2008/07/02 12:33:00 nowa pozycja