Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 50/07 w sprawie przyjęcia na rok 2007 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Data podpisania: 2007/02/02

Data wejścia w życie: 2007/02/02


ZARZĄDZENIE NR 50/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 lutego 2007 r.

w sprawie przyjęcia na rok 2007 planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. 

        Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zm.) zarządzam, co następuje:§ 1. Przyjmuje się na rok 2007 plan wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Szczecinie, którymi gospodaruje Prezydent Miasta Szczecin, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/02/07, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Robert Słotwiński, dnia: 2007/02/14 10:21:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Słotwiński 2007/02/14 10:21:06 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 12:40:11 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 12:18:31 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 12:17:48 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 12:09:48 nowa pozycja