Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 505/07 zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.

Data podpisania: 2007/09/24

Data wejścia w życie: 2007/09/24


ZARZĄDZENIE NR 505/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 24 września 2007 r.


zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.

 

 


Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791,Nr 140 poz. 984 ) oraz § 22 uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 05 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok) zarządzam, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 r.,(zm. Zarządzeniem Nr 154/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2007 r., Zarządzeniem Nr 194 /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 216/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 249/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 281/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 335/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 363/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 379/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 387/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 409/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 428/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 438/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 sierpnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 453/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 484/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 września 2007 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                          Prezydent Miasta
                                                                                                                                                                              Piotr Krzystek

 


 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/10/01, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 11:04:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 11:04:13 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/10/01 16:12:13 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/10/01 16:10:49 nowa pozycja