Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 333/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr X/297/07 z dnia 11.06.2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 200

Data podpisania: 2007/06/18

Data wejścia w życie: 2007/06/18


ZARZĄDZENIE NR 333/07

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr X/297/07 z dnia 11.06.2007r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok

  Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319,Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217,1218,Nr 187 poz.1381,Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560,Nr 88 poz.587) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr X/297/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Szczecin oraz zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta na 2007 rok, zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


                                                                                                                                                               wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                                Tomasz Jarmoliński


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/07/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/07/11 12:18:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 12:18:09 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 11:45:08 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 11:44:07 nowa pozycja