Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 95/07 w sprawie zmiany zarządzenia o uszczegółowieniu projektu budżetu Miasta na 2007 r.

Data podpisania: 2007/04/02

Data wejścia w życie: 2007/04/02


ZARZĄDZENIE NR 95/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 01 marca 2007 r.
w sprawie zmiany zarządzenia o uszczegółowieniu projektu budżetu Miasta na 2007 r. 

        Na podstawie art. 183 ust. 1 w związku z art. 186 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249 poz.2104,z 2005 r.Dz.U.Nr169 poz.1420,z 2006 r. Nr 45 poz.319,Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217,1218,Nr 187 poz.1381,Nr 249 poz.1832) oraz § 22 projektu uchwały Rady Miasta w sprawie budżetu na 2007 rok zarządzam, co następuje: 

    § 1. Wprowadzam zmiany do uszczegółownienia projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 


    § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów i Biur wymienionych w załączniku Nr 1 do zarządzenia. 


    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                        wz. Prezydenta Miasta 
                                                                                                                                                                         Tomasz Jarmoliński 

    


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/04/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/04/02 16:47:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 16:47:38 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 16:41:48 nowa pozycja