Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 18/07 w sprawie uszczegółowienia projektu budżetu Miasta na 2007 rok

Data podpisania: 2007/01/24

Data wejścia w życie: 2007/01/24


ZARZĄDZENIE Nr 18/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 stycznia 2007 roku
w sprawie uszczegółowienia projektu budżetu Miasta na 2007 rok. 


        Na podstawie art.183 ust. 1 w związku z art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Dz.U. Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Dz.U. Nr 45, poz.319; Dz.U. Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz 1832) zarządzam, co następuje: 

     § 1. Ustala się uszczegółowienie projektu budżetu Miasta na 2007 rok zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

    § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz określonym dysponentom zgodnie z załącznikami Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia. 

    § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.                                                                                                                                                                         Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                            Piotr Krzystek     


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/01/24, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/01/24 15:03:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/01/24 15:03:29 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/01/24 14:43:40 nowa pozycja