Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 428/07 zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.

Data podpisania: 2007/08/14

Data wejścia w życie: 2007/08/14


ZARZĄDZENIE NR 428/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 sierpnia 2007 r.zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.
 


   Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587), zarządzam, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 r., (zm. Zarządzeniem Nr 154/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2007 r., Zarządzeniem Nr 194 /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 216/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 249/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 281/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 335/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 363/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 379/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 387/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 409/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lipca 2007 r. ) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorowi właściwego Wydziału.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                Prezydent Miasta
                                                                                                                                                   Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/08/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 10:57:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 10:57:07 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/08/20 16:00:43 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/08/20 15:49:54 nowa pozycja