Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 303/07 w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika ds. pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Data podpisania: 2007/06/05

Data wejścia w życie: 2007/06/05


ZARZĄDZENIE NR 303/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 czerwca 2007 r.


w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika ds. pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

    Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje :


   § 1. Likwiduje się stanowisko Pełnomocnika ds. pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

   § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 264/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/06/05, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/06/12 13:45:56
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/06/12 13:45:56 nowa pozycja