Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 665/07 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2007 - 2010

Data podpisania: 2007/12/31

Data wejścia w życie: 2007/12/31


ZARZĄDZENIE NR 665/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 grudnia 2007 r.
 
w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2007 - 2010
 
            Na podstawie art. 38a ust. 1, 5 - 8, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 214, poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuje się Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2007-2010 w następującym składzie:
1)    Piotr KRZYSTEK                    – Prezydent Miasta Szczecin - Przewodniczący Komisji;
2)    Władysław DZIKOWSKI        – radny delegowany przez Radę Miasta Szczecin;
3)    Tomasz HINC                         – radny delegowany przez Radę Miasta Szczecin;
4)    Krzysztof MECHLIŃSKI         – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie;
5)    Piotr MAKUCH                        – przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie;
6)    Witold DANIŁKIEWICZ          – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin – Wiceprzewodniczący Komisji;
7)    Mikołaj GRUSZCZYŃSKI      – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin;
8)    Kazimierz LESISZ                  – przedstawiciel powołany przez Prezydenta Miasta Szczecin.
 
§ 2. W pracach Komisji uczestniczyć będzie Norbert ZAWADZKI – Prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Szczecinie.
§ 3. Powołuje się do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2007 - 2010 r. z głosem doradczym Pana Leona GAJEWSKIEGO – Komendant Straży Miejskiej.
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

udostępnił: WZKiOL, wytworzono: 2008/04/16, odpowiedzialny/a: Henryk Szelągiewicz, wprowadził/a: Henryk Szelągiewicz, dnia: 2008/04/18 11:47:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Henryk Szelągiewicz 2008/04/18 11:47:13 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/16 12:28:57 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/16 11:45:23 modyfikacja wartości
Henryk Szelągiewicz 2008/04/16 08:37:20 nowa pozycja