Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 215/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/04/26

Data wejścia w życie: 2007/04/26


ZARZĄDZENIE NR 215/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26 kwietnia 2007 r.w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832) zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę 408 850 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                Prezydent Miasta 
                                                                                                                                    Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/05/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/05/11 13:25:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/05/11 13:25:26 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/05/11 13:11:59 nowa pozycja