Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 194/07 zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.

Data podpisania: 2007/04/23

Data wejścia w życie: 2007/04/23


ZARZĄDZENIE NR 194/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 kwietnia 2007 r.


zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok. 


        Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), zarządzam, co następuje:

§1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 r., (zm. Zarządzeniem Nr 154/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2007 r.), otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                Prezydent Miasta 
                                                                                                                                    Piotr Krzystek 
    

        
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/05/17, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/05/17 15:02:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/05/17 15:02:33 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/05/17 13:38:33 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/05/17 13:33:31 nowa pozycja