Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 279/07 w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/05/25

Data wejścia w życie: 2007/05/25


ZARZĄDZENIE NR 279/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 maja 2007 r.w sprawie zmiany w budżecie Miasta i układu wykonawczego na 2007 r.


        Na podstawie art. 188 ust 1 pkt 2 i art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz. 1832 ) oraz § 22 uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 05 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w zakresie wydatków budżetowych Miasta Szczecin na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany do układu wykonawczego budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur wymienionych w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                                                                                                                                                            Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                                Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/06/06, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/06/06 11:35:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/06/06 11:35:47 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/06/06 11:01:50 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/06/06 10:58:17 nowa pozycja