Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 585/07 w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych

Data podpisania: 2007/11/16

Data wejścia w życie: 2007/11/16


ZARZĄDZENIE NR 585/ 07

PREZYDENTA MIASTASZCZECIN

 Z DNIA 16 listopada 2007 r.
 
 
w sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych.
 
            Na podstawie § 2 Uchwały Nr XV/306/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 19 stycznia 2004 roku w sprawie przyjęcia zasad korzystania z gminnych obiektów znajdujących się w zarządzie jednostki budżetowej pn. „Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecina do ustalania wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów, zarządzam, co następuje:
 
 
            § 1. Wprowadzam Cennik korzystania z miejskich obiektów sportowych stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia .
 
            § 2. Traci moc Zarządzenie Nr 88/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 9 marca 2004r. sprawie przyjęcia cennika korzystania z miejskich obiektów sportowych ( zm. Zarządzenie Nr 318/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 lipca 2004 roku, Nr 417/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 września 2004 roku, Nr 513/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 25 listopada 2004 roku, Nr 577/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 2004 roku i Nr 110/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28lutego 2006 roku).
 
            § 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi jednostki budżetowej pn. Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie.
 
            § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania..
 

Załączniki:

udostępnił: WSiT, wytworzono: 2008/03/05, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Dariusz Horniak, dnia: 2008/03/05 08:55:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Horniak 2008/03/05 08:55:21 nowa pozycja