Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 593/07 w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok

Data podpisania: 2007/11/21

Data wejścia w życie: 2007/11/21


ZARZĄDZENIE NR 593/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 listopada 2007 r.w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2008 rok    Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, przekazywania dotacji celowych i przekazywania pobranych dochodów związanych z realizacją tych zadań (Dz. U Nr 135, poz.955) zarządzam, co następuje:


    § 1. Ustala się projekt planu finansowego na 2008 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt planu finansowego na 2008 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel oraz kwotę dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań ustalone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Ustala się projekt planu finansowego na 2008 rok zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Szczecin w części dotyczącej zadań gminy, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji na ten cel ustaloną przez Prezesa Krajowego Biura Wyborczego, w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. 


                                                                                                                                                        Prezydent Miasta

                                                                                                                                                           Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/11/21, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2008/01/22 08:52:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2008/01/22 08:52:48 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2008/01/21 12:52:04 nowa pozycja