Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 438/07 zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.

Data podpisania: 2007/08/22

Data wejścia w życie: 2007/08/22


ZARZĄDZENIE NR 438/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 22 sierpnia 2007 r.zmieniające harmonogram realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.
 

   Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217, 1218; Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 140 poz.984, Nr 115 poz.792 ) oraz § 22 uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 05 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok) zarządzam, co następuje:§1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Zarządzenia Nr 142/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Miasta Szczecin na 2007 r., (zm. Zarządzeniem Nr 154/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2007 r., Zarządzeniem Nr 194 /07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 216/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r., Zarządzeniem Nr 249/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 281/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 maja 2007 r., Zarządzeniem Nr 335/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 363/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarządzeniem Nr 379/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 387/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 409/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 lipca 2007 r., Zarządzeniem Nr 428/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 sierpnia 2007 r. ) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego Zarządzenia."

§2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur).

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                               Prezydent Miasta
                                                                                                                                  Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/09/03, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 10:57:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 10:57:52 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/09/03 10:48:59 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/09/03 10:39:51 nowa pozycja