Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 486/07 w sprawie powolania Komisji Kwalifikacyjnej

Data podpisania: 2007/09/18

Data wejścia w życie: 2007/09/18


ZARZĄDZENIE NR 486/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 18 września 2007 r.w sprawie powolania Komisji Kwalifikacyjnej

Na podstawie § 31 ust. 5 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/N/13/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2006 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nagród i niektórych innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. (zm.: Uchwała Nr IX/271/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta Miasta Szczecin z okazji Dnia Edukacji Narodowej w następującym składzie:

1. Alina Serdyńska - Przewodnicząca Wydział Oświaty
2. Bożena Tworek - Członek Wydział Oświaty
6. Wioletta Zmorzyńska - Członek Wydział Oświaty
7. Andronika Maciejewska - Członek Wydział Oświaty
8. Anna Kaczkiełło - Członek Wydział Oświaty
6 Leonarda Rożek - Członek Wydział Oświaty
7 Maria Świerczek - Członek ZNP
8. Anna Lewicka - Członek MOZ NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania
9. Anna Korzeniewska - Członek ZZ „Kontra”
10. Zenona Rojko - Członek KNSZZ „Solidarność 80”
11. Katarzyna Klisiak - Członek MOZ „Solidarność Ludzi Pracy”
12. Małgorzata Sadkowska - Członek NSZZ „Solidarność 80”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2008/12/02, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Małgorzata Cis, dnia: 2008/12/02 09:30:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Cis 2008/12/02 09:30:38 nowa pozycja