Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 521/07 uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007.

Data podpisania: 2007/10/10

Data wejścia w życie: 2007/10/10


ZARZĄDZENIE NR 521/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 października 2007 r.uchylające zarządzenie w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007.


Na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.) zarządzam, co następuje :


§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 6/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 stycznia 2007 r. w sprawie utworzenia stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. regat The Tall Ships’ Races 2007.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/10/10, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/10/22 10:18:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/10/22 10:18:04 nowa pozycja