Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 386/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/07/13

Data wejścia w życie: 2007/07/13


ZARZĄDZENIE NR 386/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 lipca 2007 r.


w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.


   Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587 )zarządzam, co następuje:


§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                                           150 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                                       41 000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                           Prezydent Miasta 
                                                                                                                              Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/07/16, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/07/16 15:12:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/07/16 15:12:10 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/16 15:10:23 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/16 15:06:48 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/16 15:01:35 nowa pozycja