Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 362/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/06/28

Data wejścia w życie: 2007/06/28


ZARZĄDZENIE NR 362/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 czerwca 2007 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2007 r.   Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 roku Nr 82 poz.560, Nr 88 poz.587 ) oraz § 22 uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 05 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok zarządzam, co następuje:


§ 1. Wprowadzam zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                                                                                      Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                         Piotr Krzystek

 


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/07/11, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/07/11 13:46:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 13:46:24 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 13:45:08 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/07/11 13:42:28 nowa pozycja