Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 46/07 zmieniające harmonogram realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok

Data podpisania: 2007/01/31

Data wejścia w życie: 2007/01/31


ZARZĄDZENIE Nr 46 / 07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 31 stycznia 2007 r.zmieniające harmonogram realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok 


        Na podstawie art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Dz.U. Nr 169, poz. 1420; Dz.U. Nr 45, poz. 319; Dz.U. Nr 104, poz. 708; Dz.U. Nr 170, poz. 1217, 1218; Dz.U. Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832), zarządzam, co następuje: 


    §1. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 694/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji projektu budżetu Miasta Szczecin na 2007 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

    §2.Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom właściwych Wydziałów (Biur). 

    §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                                                                                                                 Prezydent Miasta 
                                                                                                                                                                    Piotr Krzystek 
    

        
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/04/02, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/04/02 11:57:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 11:57:36 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 11:03:58 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 10:59:49 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/04/02 10:56:07 nowa pozycja