Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 248/07 w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/05/14

Data wejścia w życie: 2007/05/14


    ZARZĄDZENIE NR 248/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 maja 2007 r.w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2007 r. 

         Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz. 1832 ) oraz § 22 uchwały Nr VI/151/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 05 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2007 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zmiany w układzie wykonanwczym dochodów budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Wprowadzam zmiany w układzie wykonanwczym wydatków budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów, Kierownikom Biur wymienionych w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


                                                                                                                                        Prezydent Miasta 
                                                                                                                                            Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/05/18, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/05/18 11:16:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/05/18 11:16:55 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/05/18 10:47:08 nowa pozycja