Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 193/07 w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r.

Data podpisania: 2007/04/23

Data wejścia w życie: 2007/04/23


ZARZĄDZENIE NR 193/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 23 kwietnia 2007 r.    w sprawie zmiany budżetu Miasta oraz układu wykonawczego na 2007 r. 

        Na podstawie art.188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708, Nr 170 poz.1217, 1218, Nr 187 poz.1381, Nr 249 poz. 1832) zarządzam, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody i wydatki własne o kwotę                         1 565 512 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się dochody i wydatki na realizację zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej z mocy ustaw o kwotę                           5 390 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Wprowadza się zmiany do układu wykonawczego zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów
wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                                        Prezydent Miasta 
                                                                                                                            Piotr Krzystek 

    

    
udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/05/09, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Bogumiła Spiczko, dnia: 2007/05/09 13:58:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Bogumiła Spiczko 2007/05/09 13:58:45 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/05/09 13:54:48 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/05/09 13:54:03 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/05/09 13:48:18 nowa pozycja