Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 576/07 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/11/08

Data wejścia w życie: 2007/11/08


ZARZĄDZENIE NR 576/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 listopada 2007 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin.


Na podstawie § 2 ust. 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 585/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości zarządzam, co następuje :

§ 1. W Zarządzeniu Nr 649/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin w § 1 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany :

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie :
„1) Wojciech Wnuk - Geodeta Miasta”,
2) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie :
„2) Agnieszka Jerzykowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu,
3) Dariusz Matejski - p. o. Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska”,
3) pkt 5 skreśla się,
4) pkt 10 otrzymuje brzmienie :
„10) Jacek Kudelski - Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska”.

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 649/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Szczecin nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/08, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/11/08 11:44:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/11/08 11:44:21 nowa pozycja