Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 429/07 w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XII/334 /07

Data podpisania: 2007/08/14

Data wejścia w życie: 2007/08/14


ZARZĄDZENIE NR 429/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 14 sierpnia 2007 r.w sprawie układu wykonawczego do uchwały Rady Miasta Nr XII/334 /07 z dnia 30 lipca 2007r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2007 rok.


   Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. - o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104, z 2005 roku Nr 169 poz.1420, z 2006 roku Nr 45 poz. 319,Nr 104 poz.708,Nr 170 poz.1217,1218,Nr 187 poz.1381,Nr 249 poz.1832 z 2007 roku Nr 82 poz.560,Nr 88 poz.587) zarządzam, co następuje:

§ 1.Ustalam układ wykonawczy do uchwały Nr XII/334/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Szczecin na 2007 r., zgodnie z załącznikami Nr 1,2 do zarządzenia.

§ 2.Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta oraz Dyrektorom Wydziałów wymienionych w załączniku Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


                                                                                                                           Prezydent Miasta

                                                                                                                               Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro Budżetu, wytworzono: 2007/08/20, odpowiedzialny/a: Iwona Bobrek, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 10:57:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 10:57:27 modyfikacja wartości
Bogumiła Spiczko 2007/08/20 14:45:13 nowa pozycja